Technikum Architektoniczno-Budowlane

im. Stanisława Noakowskiego

Aktualności

 
 
  Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum
  Architektoniczno-Budowlane im. S. Noakowskiego w Warszawie jest wśród
  500 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów
  i Techników PERSPEKTYWY 2021 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2021”.

  26 MIEJSCE
  wśród najlepszych techników w Polsce 2021

  3 MIEJSCE
  wśród najlepszych techników w województwie mazowieckim 2021

 

Uwaga absolwenci !!!


Odbiór wyników z egzaminu maturalnego 2021:

  • 10.09.2021r. - od godz. 10:00 - 15:00
  • od 13.09. - 17.09.2021r. - od godz. 9:00.- 15:00

Zebrania z Rodzicami

Zebrania z Rodzicami odbędzie się 06.09.2021r.

  • Klasy I
    • 17:00 – spotkanie Rodziców z Dyrektorem oraz Wychowawcami w sali gimnastycznej – 1a, 1b, 1c, po spotkaniu zebranie z wychowawcą w wyznaczonej sali (będą w poniedziałek);
    • 17:30 – zebranie z Wychowawcami dla klas 1d, 1e, 1f, po zebraniu spotkanie Rodziców z Dyrektorem oraz Wychowawcami w sali gimnastycznej o godz. 18:15
  • Klasy IV  17:30 – zebrania z Rodzicami dla klas IV
  • Klas II, III  17:45 – zebrania z Rodzicami dla klas II III

Uwaga !!!

Posiedzenie Rady Pedagogicznej - organizacja roku szkolnego 2021/2022 odbędzie się w dniu 01.09.2021

o godz. 13:00 w sali gimnastycznej.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

Serdecznie zapraszamy dnia 1 września 2021r. na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022. Spotkania z wychowawcami klas odbędą się w salach lekcyjnych zgodnie z podanym poniżej harmonogramem. Prosimy o zachowanie reżimu sanitarnego – wchodzenie i wychodzenie wskazanym w harmonogramie wejściem/wyjściem, nakładanie maseczek w przestrzeniach wspólnych, dezynfekcję rąk przy wchodzeniu na teren szkoły, zachowanie dystansu.

Godz. 9.00

Klasy I

wejście i wyjście

holem głównym

Godz. 9.15

Klasy II

a-b-c - wejście i wyjście holem głównym

d-e-f -wejście i wyjście od strony parkingu

Godz. 11.00

Klasy III

a-b-c-d - wejście i wyjście holem głównym

ag-bg-cg-dg- wejście i wyjście od strony parkingu

Godz. 11.15

Klasy IV

a-b-c - wejście i wyjście holem głównym

d-e-f -wejście i wyjście od strony parkingu

1a – s. 26 (parter)

2a – s. 57

3a – s. 26

4a – s. 17

1b – s. 48 (I piętro)

2b – s. 62

3b – s. 48

4b – s. 62

1c -  s. 46 (I piętro)

2c – s. 55

3c – s. 46

4c – s. 55

1d – s. 1   (parter)

2d – s. 59

3d – s. 1

4d – s. 59

1e – s. 38 (I piętro)

2e – s. 66

3ag – s. 40

4e – s. 66

1f – s. 61 (II piętro)

2f -  s. 67

3bg – s. 61

4f – s. 67

 

 

3cg – s. 57

 

 

 

3dg – s. 38