Technikum Architektoniczno-Budowlane

im. Stanisława Noakowskiego

Aktualności

 

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Architektoniczno-Budowlane im. S. Noakowskiego w Warszawie jest wśród 500 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2020 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2020”.

14 MIEJSCE
wśród najlepszych techników w Polsce 2020

2 MIEJSCE
wśród najlepszych techników w województwie mazowieckim 2020

 


OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE W TAB

 UCZYMY SIĘ UCZYĆ!
KONFERENCJA PÓŁMETKOWA LIDERÓW IX EDYCJI CRS2

W dniach 14-16 września 2020 r. odbyło się w Warszawie trzydniowe szkolenie dla Liderek i Liderów grup pomocnych przyjaciół. Wspomniane grupy tworzą nauczyciele, którzy wdrażają w swojej praktyce pedagogicznej elementy oceniania kształtującego, pragną stale poszerzać swoje kompetencje metodyczno-dydaktyczne oraz aktywnie uczestniczą w działaniach, mających na celu poprawę jakości kształcenia w placówkach edukacyjnych. 

Wrześniowe warsztaty pozwoliły nam podsumować zmiany w uczeniu się i nauczaniu na podstawie doświadczeń pierwszego roku programu. Stworzyły ponadto przestrzeń do określenia warunków i zasobów, sprzyjających osiąganiu sukcesu podczas wprowadzania idei OK w szkole. Był też czas na wymianę doświadczeń i generowanie pomysłów na radzenie sobie z trudnościami nauczycielskimi i liderskimi, związanymi z podejmowanymi przez nas innowacyjnymi działaniami dydaktycznymi.

W czasie konferencji rozmawialiśmy na temat wpływu działań nauczyciela na uczenie się uczniów (OK obserwacja), tworzyliśmy poradnik dla lidera grupy PP, dyskutowaliśmy na temat praktyki współpracy nauczycieli w ramach Rozmów o nauczaniu, a także zaplanowaliśmy koncepcję dwóch konferencji upowszechniających, które będą doskonałą okazją do podsumowania pracy w programie i zaprezentowania efektów wdrażania elementów OK w codziennej praktyce nauczycielskiej.        

IDEA OK

  • Dobra edukacja wykorzystuje i rozwija naturalne cechy i potrzeby człowieka: chęć poznawania świata, zdobywania umiejętności, troskę o otoczenie, pragnienie decydowania, działania i współpracy z innymi.
  • Szkoła powinna być miejscem, umożliwiającym efektywne uczenie się uczniów, a w szczególności rozwijać myślenie, kompetencje kluczowe i uczenie się ze zrozumieniem.
  • Szkoła powinna stać się organizacją uczącą się, a także wzmacniającą współpracę nauczycieli w zespołach!

Liderzy CRS2/IX
Izabela Dobrosielska
Łukasz Tupacz