Technikum Architektoniczno-Budowlane

im. Stanisława Noakowskiego

Aktualności

 

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Architektoniczno-Budowlane im. S. Noakowskiego w Warszawie jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2018 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2018”.

Wolontariat TAB pomaga Adasiowi Wituskiemu

Historia Adasia:

Adaś urodził się 19.04.2010 r. jako wcześniak w 34 tygodniu ciąży z wadą lewej nóżki. Jak się później okazało ta wada nazywa się Hemimelia strzałkowa (brak kości strzałkowej). Adaś kilka dni walczył z bezdechem. Przebywał w inkubatorze. Po kilkunastu dniach bezdechy ustały i mogliśmy wrócić do domu. Gdy emocje opadły, zaczęliśmy szukać lekarza, który w jakimś stopniu pomógłby usprawnić nogę, ale usłyszeliśmy tylko, że nic nie da się zrobić albo amputacja. Na szczęście usłyszeliśmy o Klinice dr Paley’a na Florydzie, który leczy takie ciężkie wady nóg. Adaś w 2015 roku przeszedł operację i rehabilitację w Klinice u USA. Pełne leczenie trwało 8 miesięcy. Noga została wydłużona o 5 cm, stopa ustawiona w pozycji zdrowej stopy oraz został założony drut stabilizacyjny w kości. Adaś porusza się dzięki protezie, ponieważ skrót chorej nogi jest jeszcze duży.  Jest to ok.10 cm, ale mimo to syn jest bardzo radosny i ruchliwy. Adaś w przyszłości może poruszać się bez protezy, ale do tego potrzebne są jeszcze co najmniej dwie operacje. Każdy z nas ma marzenia. Ja, jako mama, mam takie, żeby Adaś ukończył wszystkie etapy leczenia i mógł stanąć na własnych nogach i sam mógł spełniać swoje marzenia.

Magdalena, mama Adasia.

Adasiowi można pomóc dokonując przelewu na konto Fundacji Równym Krokiem
MBank 07 1140 2004 0000 3102 7655
z dopiskiem :  Na rzec Adama Wituskiego

Wolontariat TAB zaprasza na aukcję charytatywną na rzecz Adasia Wituskiego, która odbędzie się w naszej szkole 15.10.2018 r. o godz. 16.00.  

Na aukcji będzie można zakupić prace i przedmioty podarowane przez darczyńców - pełna lista prac dostępna w pliku [PDF]

 

Polsko-ukraiński projekt „Poznajemy kulturę przez architekturę”

Od 16 do 20 września Biuro Edukacji, Europejski Dom Spotkań Młodzieży oraz Technikum Ogrodnicze przy ul. Bełskiej 1/3, Technikum Fototechniczne przy ul. Spokojnej 13 i Technikum Architektoniczno Budowlane przy ul. Przyrynek 9 podjęły 12 osobową delegację uczniów i nauczycieli ze szkoły budowlanej z Kijowa. Głównym założeniem spotkania w Warszawie była realizacja projektu „Poznajemy kulturę przez architekturę”. Polegał on na wspólnym tworzeniu koncepcji zagospodarowania przestrzeni Bulwarów Wiślanych. Interdyscyplinarny charakter projektu umożliwił wykorzystanie w nim zdolności uczniów z zakresu projektowania zieleni, fotografii oraz architektury. Czterodniowa współpraca zakończyła się warsztatami na Przyrynku, podczas których powstały plansze koncepcyjne przedstawiające wizje uczestników projektu.

47. Warszawska Jesień Poezji 2018

W dniach 8, 9 i 10 października 2018 r. w naszej szkole odbyły się lekcje poetyckie w ramach 47. Warszawskiej Jesieni Poezji „… i Wisła świeci jak latarnia” K. I. Gałczyński.  Nasi goście - Poeci spotkali się z klasami: 3A, 3B, 3D, 3E, 3F. Lekcje przebiegły w miłej i sympatycznej atmosferze. Niektórzy z zaproszonych gości podarowali do biblioteki szkolnej swoje tomiki poezji.

Hanna Dudek
Alicja Iwanowicz

Szkolna Internetowa Gra Giełdowa

Drodzy Uczniowie, serdecznie Was zachęcamy do wzięcia udziału w Szkolnej Internetowej Grze Giełdowej (SIGG) oraz w kursie e-learningowym dot. inwestowania na GPW.

SIGG ma postać internetowej gry inwestycyjnej. Uczniowie pod opieką nauczyciela zakładają swoje zespoły (od 2 do 4 osób), a następnie dokonują wirtualnych transakcji. SIGG to świetne przygotowanie do inwestowania własnych pieniędzy w przyszłości.

Regulamin SIGG znajduje się na stronie [LINK]

Bardzo proszę o zgłaszanie się do mnie chętnych uczniów do dnia 12 października br.

Należy podać w formie papierowej lub poprzez dziennik elektroniczny:

  • nazwę swojego zespołu,
  • imiona i nazwiska członków oraz lidera zespołu (2-4 osoby), wraz z nr telefonów i adresami mailowymi.

Pierwsze spotkanie odbędzie się po dniu 12 października br., o czym poinformuję zainteresowanych uczniów poprzez dziennik elektroniczny.

Myślę, że warto skorzystać :-)

Małgorzata Małyska
nauczyciel przedsiębiorczości i  
szkolny doradca zawodowy