Technikum Architektoniczno-Budowlane

im. Stanisława Noakowskiego

Wychowawcy klas

 

Rok szkolny 2022/2023

 

Klasa

Wychowawca

1a

p. Anna Rodak

1b

p. Anna Szymańska

1c

p. Anna Kaczyńska

1d

p. Anna Hipsz

1e

p. Joanna Troc

1f

p. Magdalena Wasilewska

1g

p. Anna Kołodziejczak

2a

p. Anna Stankiewicz

2b

p. Anna Pieńkowska

2c

p. Elżbieta Milkowska

2d

p. Łukasz Tupacz

2e

p. Karol Szuliński

2f

p. Edyta Smusz

3a

p. Katarzyna Szachowska

3b

p. Katarzyna Tabor

3c

p. Małgorzata Łapko

3d

p. Magdalena Ejzel

3e

p. Teresa Sinkiewicz

3f

p. Iwona Januszewska

4a

p. Marta Fejcher

4b

p. Antonio Daykola

4c

p. Monika Popik

4d

p. Jarosław Karyś

4ag

p. Katarzyna Szczęsna

4bg

p. Klaudia Łomińska

4cg

p. Bożena Żemojda

4dg

p. Joanna Tomaszewska