Technikum Architektoniczno-Budowlane

im. Stanisława Noakowskiego

Współpraca


PODZIĘKOWANIA OD PRZYRYNKU:

Z radością informujemy, że do grona współpracujących z nami firm budowlanych dołączył BUDIMEX. Praktyki zawodowe, wykłady, wyjścia na wybrane inwestycje, udział w konferencjach - to tylko część wspólnych działań, które już pomału wspólnie wdrażamy.

Witamy na TAB-owym pokładzie!


                                                                                          

Serdecznie dziękujemy firmie Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH, Steinbeisstrasse 20, 78056 Villingen-Schwenningen za otrzymane od Państwa centrale wentylacyjne typu WS 250 i WR 300 z odzyskiem ciepła oraz urządzenie do wentylacji pojedynczych pomieszczeń z odzyskiem ciepła, katalogów niemieckojęzycznych i profesjonalnych pomocy naukowych bardzo przydatnych przy projektowaniu systemów wentylacji z rekuperacją oraz w procesie dydaktycznym młodzieży naszej szkoły.

Dzięki urządzeniom od państwa uczniowie mogą dokładnie i na w pełni sprawnych i funkcjonujących urządzeniach zobaczyć, jak są zbudowane oraz jak działają centrale wentylacyjne z rekuperatorami: obrotowym i przeciwprądowym, a także regenerator ciepła.

W dalszych planach mamy podłączenie otrzymanych od firmy Maico central i utworzenie stanowiska badawczo-pomiarowego. Dla naszych uczniów jest to możliwość rozwoju pasji i zainteresowań, a także zdobycie umiejętności praktycznych, które bardzo im pomogą w dalszej ścieżce edukacyjnej i zawodowej.

Bardzo serdeczne dziękujemy. 

Zespół Szkół Architektoniczno-Budowlanych i Licealnych
im. Stanisława Noakowskiego
zespół nauczycieli przedmiotów zawodowych

 

 


 

TAB WSPÓŁPRACUJE Z:

 

Z radością i dumą informujemy, że 12 kwietnia 2022 grono firm, z którymi współpracujemy powiększyło się o firmę SKANSKA. Bardzo nas cieszy fakt, że wiodące firmy na rynku budowlanym i instalacyjnym dostrzegają potrzebę aktywnego udziału w procesie edukacji, a kontakt naszej Szkoły z rynkiem pracodawców ma realny wymiar. Witamy na pokładzie TAB-owej społeczności!

 

Firma VEOLIA od roku szkolnego 2015/2016 objęła patronat nad klasami technika urządzeń sanitarnych w Technikum Architektoniczno – Budowlanym im. S. Noakowskiego w Warszawie.

Grupa Veolia jest w Polsce jednym z czołowych dostawców usług w zakresie zarządzania energią, gospodarki wodno-ściekowej i odpadowej. Grupa tworzy i wdraża rozwiązania, które są efektywne ekonomicznie i przyjazne dla środowiska.

Więcej o współpracy. 

 IMTECH POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Lider w branży instalacji technicznych i przemysłowych.

Głównym celem działalności Imtech jest efektywne zmniejszanie zapotrzebowania energetycznego w budynkach. Projektują, budują i obsługują złożone pod względem technicznym urządzenia m.in. dla:

  • obiektów przemysłowych;
  •  stadionów i aren;
  •  lotnisk;
  •  centrów obliczeniowych;
  •  szpitali;
  •  zakładów pracy.

 

Zapraszamy na stronę http://www.edunet-poland.pl lub http://imtech.pl/ Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa Centrala

Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa (AHK Polska)  jest nie tylko największą bilateralną Izbą w Polsce, ale również jedną z najbardziej wpływowych Niemieckich Zagranicznych Izb Przemysłowo-Handlowych (AHK) na świecie.

AHK Polska reprezentuje interesy około 1000 firm członkowskich i od kilkunastu lat działa na rzecz rozwoju polsko-niemieckich stosunków gospodarczych.

AHK Polska jest odpowiedzialny za profesjonalną obsługę doradczą firm z Niemiec i Polski oraz za rozwój stosunków z instytucjami po obydwu stronach granicy.

Zapraszamy na stronę http://ahk.pl/

 

 Oddział Warszawa

PERI jest największym na świecie dostawcą systemów deskowań i rusztowań.

Zapraszamy na stronę http://www.peri.com.pl

 

Grupa ATLAS

Od styczniu 2015r. Grupa ATLAS objęła patronat nad kształceniem w Technikum Architektoniczno – Budowlanym dla zawodu TECHNIK BUDOWNICTWA

 

 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania

www.wseiz.pl/

 

 Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna
http://eust.pl

 Politechnika Warszawska

www.pw.edu.pl/

 

http://www.sggw.pl/

 

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży 

Program „Life Skills – trening kompetencji społecznych” realizowany jest przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży dzięki wsparciu JP Morgan Chase Foundation. W programie uczestniczą uczniowie zasadniczych szkół zawodowych i techników z Warszawy. 

Cel 
Program „Life Skills – trening kompetencji społecznych” ma na celu rozwijanie umiejętności sprzyjających zatrudnieniu młodzieży ze szkół zawodowych i techników. W trakcie trwania programu młodzież ma możliwość rozwijania różnych kompetencji społecznych (zarówno poprzez udział w zajęciach jak i poprzez realizację projektów społecznych i innowacji technicznych). Ma również możliwość bezpośredniego kontaktu z potencjalnymi pracodawcami i nauczy się  planować własną ścieżkę kariery.

 

 

DUALNY  SYSTEM  NAUCZANIA W TECHNIKUM ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANYM IM. STANISŁAW NOAKOWSKIEGO W WARSZAWIE  ul. Przyrynek 9

System dualny (dual system) zakłada połączenie nauki teoretycznej z praktyczną nauką zawodu.

Technik urządzeń sanitarnych

W roku szkolnym 2012/2013 Firma Imtech Polska przy współpracy z Polsko-Niemiecką Izbą Przemysłowo-Handlową oraz Technikum Architektoniczno-Budowlanym w Warszawie utworzyła specjalną klasę patronacką Imtech kształcącą w zawodzie technika instalacji sanitarnych. Uczniowie, którzy ukończą tę klasę, otrzymają dyplom uprawniający do wykonywania zawodu na terenie całej Unii Europejskiej, a najlepsi absolwenci otrzymają możliwość podjęcia pracy w firmie Imtech Polska.

Od września 2012 roku. 30 osób rozpoczęło naukę w klasie patronackiej Imtech. Celem utworzenia klasy jest kształcenie uczniów w zawodzie technika instalacji sanitarnych. Przez cztery lat uczniowie będą zdobywać zarówno teoretyczne, jak i praktyczne umiejętności. W trakcie nauki będą mogli korzystać też z wiedzy pracowników firmy Imtech, odbywać w niej praktyki, a także – po uzyskaniu tytułu technika instalacji sanitarnych – liczyć na zatrudnienie. W roku szkolnym 2013/2014 powstała następna klasa Imtechu.

Przedstawiciele firmy Imtech o projekcie:

„Model, w którym uczniowie łączą naukę z pracą i aktywnym zdobywaniem umiejętności praktycznych, jest bardzo popularny w Niemczech” – mówi członek kierownictwa Imtech Polska. „Dzięki temu po skończeniu szkoły taki młody człowiek nie ma problemów ze znalezieniem pracy. Może pochwalić się w CV praktycznymi umiejętnościami i pokazać, że ma już doświadczenie. To duży atut na dzisiejszym rynku pracy” – dodaje. 

Zaletą wprowadzania na rynek edukacyjny takiej oferty jest też możliwość wykazania podwójnych uprawnień zawodowych: polskich i niemieckich. Uczniowie intensywnie uczą się drugiego języka i zdają egzamin techniczny zarówno w języku polskim, jak i niemieckim. Absolwenci tej klasy otrzymają dyplom uznawany w całej Unii Europejskiej i sami będą mogli wybrać, gdzie będą pracować. 

W ramach tego projektu firma Imtech Polska wsparła utworzenie tej klasy m.in. poprzez udostępnienie sprzętu komputerowego, a także materiałów szkoleniowych niezbędnych do nauki zawodu. Ponadto firma zapewni szkolenie dla kadry pedagogicznej szkoły z zakresu rozwiązań stosowanych przez firmę. Dodatkowo Imtech Polska planuje także praktyki zawodowe dla uczniów patronackiej klasy, udostępniając do celów dydaktycznych swoich ekspertów i całe zaplecze techniczne.

„Jest to pierwszy taki projekt realizowany przez Imtech Polska. Mamy nadzieję, że dzięki niemu nasze kadry zasilą młodzi, zdolni ludzie z solidnym doświadczeniem zawodowym” – wyjaśnia członek kierownictwa Firmy. 

Zapraszamy na stronę www.edunet-poland.pl lub imtech.pl