Technikum Architektoniczno-Budowlane

im. Stanisława Noakowskiego

 Zapraszamy do udziału w rekrutacji uzupełniającej

 

Klasa 1a – 2 wolne miejsca

Technik inżynierii sanitarnej - symbol zawodu 311218

specjalizacja: Innowacyjne systemy i rozwiązania w inżynierii środowiska

przedmioty rozszerzone – matematyka i geografia

języki obce – język angielski i język niemiecki

 

Klasa 1b – 5 wolnych miejsc

Technik budownictwa - symbol zawodu 311204

specjalizacja: Architektura wnętrz

przedmioty rozszerzone – matematyka i fizyka

języki obce – język angielski i język niemiecki

 

Klasa 1c – 1 wolne miejsce

Technik budownictwa - symbol zawodu 311204

specjalizacja: Politechniczna - projektowanie konstrukcyjne

przedmioty rozszerzone – matematyka i fizyka

języki obce – język angielski i język niemiecki

 

Klasa 1d – 3 wolne miejsca

Technik budownictwa - symbol zawodu 311204

specjalizacja: Budownictwo innowacyjne

przedmioty rozszerzone – matematyka i fizyka

języki obce – język angielski i język hiszpański

 

Klasa 1e – 1 wolne miejsce

Technik budownictwa - symbol zawodu 311204

specjalizacja: Budownictwo pasywne i energooszczędne

przedmioty rozszerzone – matematyka i geografia

języki obce – język angielski i język niemiecki

 

Rekrutacja uzupełniająca będzie prowadzona w oparciu

o zasady rekrutacji do klas I

w Technikum Architektoniczno-Budowlanym

im. Stanisława Noakowskiego w Warszawie

dostępne na stronie internetowej szkoły (strona 3 i 4 dokumentu)

https://tab.edu.pl/images/pliki/Rekrutacja_%202022_2023.pdf

 


Obowiązkowe zajęcia  edukacyjne, z których oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do Technikum Architektoniczno – Budowlanego im. S. Noakowskiego w Warszawie:

  • język polski
  • matematyka
  • informatyka
  • fizyka lub geografia (punktowana ocena wyższa)

Zasady rekrutacji do klas I w Technikum Architektoniczno-Budowlanym na rok szkolny 2022/23 [PDF]

Dokumenty kandydata

 

Wykaz placówek realizujących badania dla kandydatów do szkół ponadpodstawowych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych z terenu województwa mazowieckiego, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia jest dostępny pod linkiem: 

https://mwomp.pl/wp-content/uploads/2022/05/uczniowie29.04.2022.pdf

Plan naboru na rok szkolny 2022/2023

Klasa/specjalizacja

Liczba oddziałów

Liczba uczniów

Przedmioty realizowane w rozszerzeniu

Języki obce

1a – Technik inżynierii sanitarnej

Specjalizacja: Innowacyjne systemy i rozwiązania w inżynierii środowiska

1

32

matematyka, geografia

język angielski, język niemiecki, język niemiecki zawodowy

1b – technik budownictwa

Specjalizacja: Architektura wnętrz

1

32

matematyka, fizyka

język angielski, język niemiecki, język angielski zawodowy

1c- technik budownictwa

Specjalizacja: Politechniczna - projektowanie konstrukcyjne

1

32

matematyka, fizyka

język angielski, język niemiecki, język angielski zawodowy

1d – technik budownictwa

Specjalizacja: Budownictwo innowacyjne

1

32

matematyka, fizyka

język angielski, język hiszpański, język angielski zawodowy

1e – technik budownictwa

Specjalizacja: Budownictwo pasywne
i energooszczędne

1

32

matematyka, geografia

język angielski, język niemiecki, język niemiecki zawodowy

1f- technik budownictwa

Specjalizacja: Nowoczesne technologie w projektowaniu i wykonawstwie

1

32

matematyka, fizyka

język angielski, język hiszpański, język angielski zawodowy

1g – technik budownictwa

Specjalizacja: Architektoniczna - projektowanie i kompozycja

1

32

matematyka, geografia

Język angielski, język niemiecki, język angielski zawodowy

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na terenie województwa mazowieckiego, na rok szkolny 2022/2023