Technikum Architektoniczno-Budowlane

im. Stanisława Noakowskiego

JUBILEUSZ 90-LECIA

Czas omija miejsca, które wspominamy” 

JUBILEUSZ 90-LECIA

Od Prywatnej Żeńskiej Szkoły Architektury

do Zespołu Szkół Architektoniczno - Budowlanych i Licealnych

im. Stanisława Noakowskiego w Warszawie

W październiku 2017 roku Zespół Szkół Architektoniczno - Budowlanych i Licealnych im. Stanisława Noakowskiego w Warszawie obchodził 90 – lecie swojego istnienia. To piękny jubileusz tej wyjątkowej, jedynej w swoim rodzaju placówki oświatowej.

W ciągu 90 lat swej działalności warszawska Szkoła przeżywała przemiany związane z burzliwymi dziejami naszego kraju w ostatnim stuleciu. Mimo wielu niesprzyjających okoliczności, Szkoła nigdy nie utraciła własnego charakteru - zawsze kształciła młodzież zgodnie z ideą jej założycieli. Do dnia dzisiejszego jest jedną z nielicznych placówek w naszym kraju, która przygotowując młodych ludzi do pracy w zawodach związanych z budownictwem, kładzie nacisk na umiejętność sprawnego posługiwania się dokumentacją projektową.

Czytaj więcej: JUBILEUSZ 90-LECIA