Technikum Architektoniczno-Budowlane

im. Stanisława Noakowskiego

Informacje o projekcie

 

Szanowni Państwo!

Jest nam niezmiernie miło poinformować Państwa, iż nasza szkoła zakwalifikowała się do projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego „Szkoła Badaczy”. W związku z tym od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r. będą odbywały się na terenie szkoły i poza nią cykliczne zajęcia rozwijające u uczniów kompetencje kluczowe oraz właściwe postawy i umiejętności niezbędna na rynku pracy. Przewiduje się udział 480 uczniów w programie.

Propozycja zajęć:

1. Zajęcia wyrównawcze z matematyki – 24 grupy 8 osobowe 1 godzina zajęć przez 28 tygodni w roku kalendarzowym.

2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia z matematyki – 24 grupy 8 osobowe 1 godzina zajęć przez 28 tygodni w roku kalendarzowym.

3. Zajęcia dodatkowe Geogebra – 2 grupy 8 osobowe 1 godzina zajęć przez 28 tygodni w roku kalendarzowym.

4. Zajęcia dodatkowe z fizyki – 24 grupy 8 osobowe 1 godzina zajęć przez 28 tygodni w roku kalendarzowym.

5. Laboratorium fizyczne – 24 grupy 8 osobowe 2 godziny zajęć przez 28 tygodni w roku kalendarzowym.

6. Zajęcia z fizyki prowadzone metodą eksperymentu – 4 grupy 8 osobowe 1 godzina zajęć przez 28 tygodni w roku kalendarzowym.

7. Zajęcia z angielskiego dla zaawansowanych – 24 grupy 8 osobowe 1 godzina zajęć przez 28 tygodni w roku kalendarzowym.

8. Zajęcia z angielskiego dla grupy A2/B1 – 24 grupy 8 osobowe 1 godzina zajęć przez 28 tygodni w roku kalendarzowym.

9. Zajęcia dodatkowe z chemii – 1 grupa 8 osobowa 1 godzina zajęć przez 28 tygodni w roku kalendarzowym.

10. Zajęcia dodatkowe z geografii – 8 grup 8 osobowych 1 godzina zajęć przez 28 tygodni w roku kalendarzowym.

11. Zajęcia z języka hiszpańskiego – 8 grup 8 osobowych 1 godzina zajęć przez 28 tygodni w roku kalendarzowym.

12. Zajęcia z języka niemieckiego – 24 grupy 8 osobowe 1 godzina zajęć przez 28 tygodni w roku kalendarzowym.

13. Przedsiębiorczość – 24 grupy 10 osobowe 1 godzina zajęć przez 28 tygodni w roku kalendarzowym.

 

Zasady rekrutacji do projektu:

1. Wstępne zgłoszenie chęci udziału w projekcie wychowawcy

2. Wypełnienie deklaracji uczestnictwa w projekcie oraz oświadczenia uczestnika projektu

3. W przypadku zgłoszenia się większej liczby uczniów niż to jest przewidziane o kolejności przyjęcia decydować będą:

  • Specjalne potrzeby uczestników projektu
  • Frekwencja do 14.12 br.
  • Opinia wychowawcy.

Listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie zostaną wywieszone w szkole do dnia 31.12.2018 r.

Uczestnicy projektu otrzymają w/w informację przez dziennik elektroniczny.

Uczniowie mogą wybierać kilka rodzajów zajęć, w których będą chcieli uczestniczyć.

Zajęcia w ramach projektu będą realizowane od 07 stycznia 2019 roku. 

 

Informacja o projekcie [PDF]

Regulamin projektu [PDF]

Deklaracja uczestnictwa [PDF]

Oświadczenie o przetwarzaniu danych [PDF]