Technikum Architektoniczno-Budowlane

im. Stanisława Noakowskiego

  

BIBLIOTEKA – DOBRE MIEJSCE DLA CZŁOWIEKA

 

Czytanie ma wiele korzyści. Zobacz jakie książki posiadamy i polecamy.
Zajrzyj, aby się przekonać, że kultura i książka jak najbardziej są tematem TAB-u. 

 

 

 


AKTUALNOŚCI BIBLIOTECZNEZ HISTORII NASZEJ BIBLIOTEKI

W roku szkolnym 1965/1966 powstała czytelnia i biblioteka szkolna posiadająca ponad 1 000 tomów.

Obecnie biblioteka posiada księgozbiór liczący ponad 10 000 woluminów obejmujących następujące działy:  

dział ogólny, budownictwo, konstrukcje, historia sztuki, urbanistyka, architektura, rzeźba, rysunek, malarstwo, poezja, literatura. 

W 1965 r. szkoła zajęła nowy budynek przy ul. Przyrynek 9. Biblioteka szkolna znajdowała się na parterze, naprzeciwko szatni. W 1994 r. rozpoczęto komputeryzację biblioteki.

W wakacje poprzedzające rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016 biblioteka została przeniesiona do nowych pomieszczeń, gdzie na Was czekamy.

 

PRACA NAUCZYCIELI BIBLIOTEKARZY OBEJMUJE M.IN.:

  • gromadzenie i opracowanie zbiorów (książki i inne dokumenty opracowujemy i włączamy do księgozbioru za pomocą programu MOL Optivum);;
  • udostępnianie zbiorów (wszystkie zasoby biblioteczne są tu dla Was – zapraszamy do korzystania);
  • działalność informacyjną (my także jesteśmy tu dla Was – nauczyciel bibliotekarz chętnie wyszuka potrzebne publikacje, informacje i materiały);
  • udostępnianie uczniom czytelni (zapraszamy do kącika naukowego i kącika czytelniczego, chętnie gościmy uczniów przebywających w czytelni podczas przerw, przygotowujących się do zajęć oraz czekających na zajęcia dodatkowe);
  • pomoc w organizowaniu zajęć dydaktycznych (pomagamy nauczycielom w wyszukiwaniu materiałów dodatkowych oraz udostępniamy materiały dydaktyczne w formie elektronicznej i audiowizualnej);
  • promowanie czytelnictwa (promujemy zbiory w mediach społecznościowych, aktualizujemy stronę internetową szkoły pod kątem promocji kultury i czytelnictwa; tworzymy gazetki informacyjno - kulturalne; w bibliotece czytelnicy mogą w sposób kulturalny spędzić czas, skorzystać z czasopism i komputerów);
  • promowanie czytelnictwa (poznajemy preferencje czytelnicze naszych czytelników, eksponujemy nowości książkowe, systematycznie polecamy Wam wybrane przez nas książki; robimy konkursy);
  • prowadzenie zajęć dydaktyczno - wychowawczo - opiekuńczych (prowadzimy według potrzeb: lekcje biblioteczne, konsultacje indywidualne, pogadanki w ramach poradnictwa czytelniczego, sprawujemy opiekę podczas wyjść edukacyjnych i egzaminów oraz zastępstw doraźnych).

ZAPRASZAMY DO BIBLIOTEKI