Technikum Architektoniczno-Budowlane

im. Stanisława Noakowskiego

Spotkanie ewaluacyjne po projekcie eTwinning

Link do filmiku [LINK]

Tu przed finałem projektu" Myths, Legends and Folk Tales", w którym braliśmy udział, nauczyciele-koordynatorzy zaprosili gości z innych szkół na spotkanie, na którym podzielili się swoimi doświadczeniami i wnioskami z realizacji tego międzynarodowego przedsięwzięcia. Celem wirutualnej prezentacji i dyskusji była nie tylko wymiana doświadczeń, ale również zainicjowanie szerszej współpracy ze szkołami z całego kraju przy projektach, które pragniemy realizować w kolejnych latach.

Sylwia Stepanenko
Łukasz Tupacz